Ngô Thái Tổ

trang định hướng Wikimedia

Ngô Thái Tổ (chữ Hán:吴太祖) có thể là những vị quân chủ nước Ngô sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa