Thục Thái Tổ (chữ Hán:蜀太祖) có thể là những nhân vật lịch sử sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa