Yên Thái Tổ

trang định hướng Wikimedia

Yên Thái Tổ (chữ Hán:燕太祖) có thể là những vị quân chủ nước Yên sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa