Trần Thái Tổ

trang định hướng Wikimedia

Trần Thái Tổ (chữ Hán:陳太祖) có thể là những nhân vật được truy tôn sau:

Danh sách

sửa
  1. Trần Thái Tổ Trần Văn Tán, cha của Trần Cao Tổ Trần Bá Tiên thời Nam Bắc triều trong lịch sử Trung Quốc
  2. Trần Thái Tổ Trần Thừa, cha của Trần Thái Tông Trần Cảnh trong lịch sử Việt Nam, còn gọi là Trần Huy Tông

Xem thêm

sửa