Huy Tông

trang định hướng Wikimedia

Huy Tông (chữ Hán: 徽宗) là miếu hiệu của một số vua Việt NamTrung Quốc trong lịch sử.

Việt Nam Sửa đổi

  • Trần Huy Tông tức Thái Tổ nhà Trần, cha Trần Thái Tông. Miếu hiệu này chỉ tồn tại trong 14 năm, từ năm 1234 khi Trần Thừa mất tới năm 1248 thì được đổi miếu hiệu truy tôn thành Thái Tổ. Vì vậy miếu hiệu này là miếu hiệu không chính thức của Trần Thừa và ít được biết đến. Nhắc đến Trần Thừa, các sách vở sau này đều gọi là Trần Thái Tổ.

Trung Quốc Sửa đổi

Xem Thêm Sửa đổi