Nguyên Thái Tông (chữ Hán:元太宗) có thể là những vị khả hãn Mông Cổ sau:

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi