Hán Thương Đế (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Hán Thương Đế (chữ Hán:漢殤帝) có thể là những vị hoàng đế nhà Hán yểu mệnh sau:

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa