Hán Hoài Đế (chữ Hán:漢懷帝) có thể là những vị hoàng đế nhà Hán sau:

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa