Hiếu Hoài đế

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Hoài Đế (chữ Hán: 孝懷帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ, cũng như Xuất Đế, thông thường những vị quân chủ này bị bắt giam ở xa tổ quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa