Ai đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Ai Đế)

Ai Đế (chữ Hán: 哀帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

xem thêm sửa