Ai hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Ai Hầu)

Ai Hầu (chữ Hán: 哀侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa