Ý hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Ý Hầu)

Ý Hầu (chữ Hán 懿侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa