Cao Ly An Tông (chữ Hán: 高麗 安宗, Hangul: 고려 안종; ? – 996), tên húy là Vương Uất (王郁, 왕욱) là vương tử thứ 13 của vua sáng lập nên nhà Cao Ly là Thái Tổ Vương Kiến và Thần Thành Vương thái hậu họ Kim.

Cao Ly An Tông
고려 안종
Vương tử Cao Ly
Vua Cao Ly
(truy phong)
Thông tin chung
Sinh?
Cao Ly Quốc
Mất996
Gaegyeong, Cao Ly Quốc
An tángVũ lăng
Phối ngẫuHiến Trinh Vương hậu
Hậu duệCao Ly Hiển Tông
Thành Mục Công chúa
Thụy hiệu
Hiến Cảnh Thánh Đức Hiếu Ý Đại Vương
憲景孝懿大王
Hoàng tộcHoàng tộc họ Vương
Thân phụCao Ly Thái Tổ
Thân mẫuThần Thành Vương thái hậu
Cao Ly An Tông
Hangul
안종
Hanja
安宗
Romaja quốc ngữAnjong
McCune–ReischauerAnjong

Ông đồng thời là huynh đệ cùng cha khác mẹ của các vua Huệ Tông, Định Tông, Quang TôngĐới Tông; là vương thúc của các vua Cảnh Tông, Thành Tông và là cha đẻ của vua Hiển Tông. Vương Uất sinh năm không rõ nhưng chắc chắn là sau khi nhà Cao Ly thành lập nhiều năm và mất năm Thành Tông thứ 15, về sau khi Hiển Tông lên ngôi đã truy tôn ông làm Vương với miếu hiệu là An Tông, thụy hiệu là Hiến Cảnh Thánh Đức Hiếu Ý Đại Vương (憲景孝懿大王, 헌경효의대왕), được táng ở Vũ lăng (武陵).

Không rõ vợ của ông là ai, nhưng ông đã tư thông với Hiến Trinh Vương hậu, là cháu gọi ông bằng chú, con của Cao Ly Đới Tông; sinh ra Cao Ly Hiển Tông. An Tông có một người con gái, không rõ mẹ, phong hiệu Thành Mục Công chúa (成穆公主), chị của Hiển Tông.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi