Lệ hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Lệ Hầu)

Lệ Hầu (chữ Hán: 厲侯 hoặc 戾侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ và tướng lĩnh quan lại.

Danh sách Lệ Hầu (厲侯)Sửa đổi

Danh sách Lệ Hầu (戾侯)Sửa đổi

Tước hiệu Lệ Hầu (厲侯)Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi