Thái Lệ hầu

(Đổi hướng từ Sái Lệ hầu)

Sái Lệ hầu (chữ Hán: 蔡厲侯; ?-864 TCN), là vị vua thứ năm của nước Sáichư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Sái Lệ hầu
蔡厲侯
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Sái
Tiền nhiệmSái Cung hầu
Kế nhiệmSái Vũ hầu
Thông tin chung
Mất864 TCN
Trung Quốc
Hậu duệSái Vũ hầu
Thụy hiệu
Lệ hầu (厲侯)
Chính quyềnnước Sái
Thân phụSái Cung hầu

Sái Lệ hầu là con của Sái Cung hầu - vua thứ 4 nước Sái.

Sử sách không chép năm lên ngôi, cũng như những sự kiện xảy ra trong thời gian Sái Lệ hầu làm vua. Năm 864 TCN thời Chu Lệ Vương, ông mất, con ông lên nối ngôi, tức là Sái Vũ hầu.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Quản Sái thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới