Thái Cung hầu

(Đổi hướng từ Sái Cung hầu)

Sái Cung hầu (chữ Hán: 蔡宮侯), họ (姬), không rõ tên húy, là vị vua thứ tư của nước Sáichư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Sái Cung hầu
蔡宮侯
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Sái
Tiền nhiệmSái bá Hoang
Kế nhiệmSái Lệ hầu
Thông tin chung
Sinh{{{nơi sinh}}}
Mất
Trung Quốc
Hậu duệSái Lệ hầu
Thụy hiệu
Cung hầu (宮侯)
Chính quyềnnước Sái
Thân phụSái bá Hoang

Sái Cung hầu là con của Sái bá Hoang - vua thứ 3 nước Sái. Sau khi Sái bá Hoang mất, ông lên nối ngôi.

Sử sách không chép năm lên ngôi và năm mất, cũng như những sự kiện xảy ra trong thời gian Sái Cung hầu làm vua. Sau khi ông mất, con ông là Sái Lệ hầu lên nối ngôi.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa