Thái Vũ hầu

(Đổi hướng từ Sái Vũ hầu)

Sái Vũ hầu (chữ Hán: 蔡武侯; trị vì: 863 TCN-837 TCN[1]), là vị vua thứ sáu của nước Sáichư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Sái Vũ hầu
蔡武侯
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Sái
Trị vì863 TCN - 837 TCN
Tiền nhiệmSái Lệ hầu
Kế nhiệmSái Di hầu
Thông tin chung
Mất837 TCN
Trung Quốc
Hậu duệSái Di hầu
Thụy hiệu
Vũ hầu (武侯)
Chính quyềnnước Sái
Thân phụSái Lệ hầu

Sái Vũ hầu là con của Sái Lệ hầu - vua thứ 5 nước Sái. Năm 864 TCN thời Chu Lệ Vương, Lệ hầu mất, Sái Vũ hầu lên nối ngôi.

Sử sách chỉ ghi chép sự kiện duy nhất xảy ra thời Sái Vũ hầu là năm 841 TCN, thiên tử Chu Lệ Vương bị lật đổ phải chạy ra đất Di; ngoài ra không có sự kiện liên quan tới nước Sái.

Năm 837 TCN thời Chu Triệu cộng hòa, Sái Vũ hầu mất. Ông ở ngôi được 27 năm. Con ông là Sái Di hầu lên nối ngôi

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Quản Sái thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới

Chú thích Sửa đổi

  1. ^ Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 9