Lạt Vương

trang định hướng Wikimedia

Lạt Vương (chữ Hán 剌王) hay Thích Vương, là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa