Hiến hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia

Hiến Hoàng Hậu (chữ Hán:獻皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa