Thánh Hiến hoàng hậu

Thánh Hiến Hoàng Hậu (chữ Hán:聖獻皇后 hoặc 聖憲皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách Thánh Hiến Hoàng Hậu (聖獻皇后)Sửa đổi

Danh sách Thánh Hiến Hoàng Hậu (聖憲皇后)Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi