Tuyên Hiến Hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Tuyên Hiến hoàng hậu)

Tuyên Hiến Hoàng Hậu (chữ Hán:宣獻皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu được truy tôn trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa