Đức phi (chữ Hán: 德妃) là một tước hiệu được phong cho các phi tần trong thời phong kiến ở vùng Á Đông.

Một số nhân vật nổi tiếng sửa

Trung Quốc sửa

Thời Bắc Chu sửa

Thời Đường sửa

Thời Ngũ Đại Thập Quốc sửa

Thời Tống sửa

Thời Kim sửa

Thời Minh sửa

Thời Thanh sửa

Việt Nam sửa

Thời Lý sửa

Thời Trần sửa

Thời Nguyễn sửa

  • Đệ tam cung Đức phi Lê Ngọc Bình, vốn là Hoàng hậu của Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn, về sau Nguyễn Thế Tổ Gia Long nạp làm phi tần, phong làm Chiêu viên (昭媛). Khi mất được truy phong Cung Thận Đức phi (恭慎德妃).

Triều Tiên sửa

Tham khảo sửa