Trần Nguyệt Nghi (chữ Hán: 陳月儀; 565-650) là phi tần, và là một trong bốn hoàng hậu không chính thống của Bắc Chu Tuyên Đế Vũ Văn Uân trong lịch sử Trung Quốc.

Tiểu sửSửa đổi

Trần Nguyệt Nghi là con gái thứ 8 của Trần San Đề (陳山提). Trần San Đề phục vụ dưới trướng của đại tướng Bắc Ngụy Nhĩ Chu Triệu. Sau khi Cao Hoan đánh bại gia tộc Nhĩ Chu thì chuyển sang phục vụ dưới trướng Cao. Ông tiếp tục làm tướng lĩnh dưới triều đại Bắc Tề. Đến khi Bắc Chu Vũ Đế tiêu diệt Bắc Tề năm 577, ông tiếp tục làm tướng lĩnh dưới triều Bắc Chu.

Đức phiSửa đổi

Mùa xuân năm 579, Trần Nguyệt Nghi được tuyển vào hậu cung của Bắc Chu Tuyên Đế, một quân chủ thất thường và hoang phí, được phong làm Đức phi (德妃).

1 tháng sau, Tuyên Đế nhường ngôi cho con trai là Vũ Văn Xiển, tức Bắc Chu Tĩnh Đế, Tuyên Đế xưng làm "Thiên nguyên hoàng đế" (天元皇帝), thay vì Thái thượng hoàng.

Hoàng hậu không chính thốngSửa đổi

Vào mùa thu năm đó, trong một hành động rất không chính thống, Tuyên Đế đã phong thêm 3 vị hoàng hậu nữa. Trần Nguyệt Nghi trở thành Thiên tả hoàng hậu (天左皇后). Tuy nhiên đến mùa xuân năm 580 đổi thành Thiên tả đại hoàng hậu (天左大皇后).

Tuyên Đế lại muốn sắc phong thêm 1 hoàng hậu nữa nên phong hiệu của bà lại đổi thành Thiên trung đại hoàng hậu (天中大皇后). Còn phong hiệu Thiên tả đại hoàng hậu được chuyển sang cho Uất Trì Sí Phồn. Giữa các hoàng hậu, Trần Nguyệt Nghi thân thiết hơn cả với Nguyên Lạc Thượng. Bởi vì 2 người trạc tuổi, nhập cung cùng thời điểm, và đều được Tuyên Đế sủng ái.

Xuất gia tu hànhSửa đổi

Mùa hè năm 580, Tuyên Đế đột nhiên lâm bệnh và băng hà. Phụ thân của hoàng hậu Dương Lệ HoaDương Kiên nhiếp chính. Trong vòng một năm, Dương Kiên đã đoạt lấy ngai vàng, chấm dứt triều Bắc Chu và thiết lập triều Tùy. Trần Nguyệt Nghi xuất gia tu hành với pháp hiệu Hoa Quang (華光) và tiếp tục sống rất thọ đến triều đại Đường Thái Tông (626-649).

Tham khảoSửa đổi