Uất Trì Sí Phồn

Uất Trì Sí Phồn (chữ Hán: 尉遲熾繁) hay Uất Trì Phồn Sí (chữ Hán: 尉遲繁熾) (566–595) là phi tần, và là một trong bốn hoàng hậu không chính thống của Bắc Chu Tuyên Đế Vũ Văn Uân trong lịch sử Trung Quốc.

Tiểu sửSửa đổi

Uất Trì Sí Phồn có ông nội là đại tướng Uất Trì Huýnh.

Ban đầu bà kết hôn với Tây Dương quận công Vũ Văn Ôn (宇文溫), con trai của người anh em Tuyên Đế là Kỉ quốc công Vũ Văn Lượng. Bà được mô tả là cực kỳ xinh đẹp.

Hoàng hậu không chính thốngSửa đổi

Vào mùa thu năm 579, trong một hành động rất không chính thống, Tuyên Đế đã phong thêm hai hoàng hậu nữa. Cũng trong khoảng thời gian này, khi Uất Trì Sí Phồn vào cung thỉnh an ông, ông đã cưỡng hiếp bà.

Mùa xuân năm 580, Tuyên Đế giết chết cháu mình Vũ Văn Ôn (宇文溫), và sau đó đưa Uất Trì công phu nhân về làm phi tần, phong Trường quý phi (長貴妃). Sau đó, chống lại lời phản đối rằng ông đã có quá nhiều hoàng hậu, ông đã phong Uất Trì Sí Phồn làm "Thiên tả đại hoàng hậu" (天左大皇后).

Xuất gia tu hànhSửa đổi

Mùa hè năm 580, Tuyên Đế đột nhiên lâm bệnh và băng hà. Phụ thân của hoàng hậu Dương Lệ HoaDương Kiên nhiếp chính. Uất Trì Sí Phồn xuất gia tu hành với pháp hiệu Hoa Thủ (華首). Ông nội bà là Uất Trì Huýnh nổi dậy chống lại Dương Kiên nhưng bị đánh bại và phải tự sát. Cả gia tộc Uất Trì bị xử tử, riêng Uất Trì Sí Phồn thoát nạn.

Trong vòng một năm, Dương Kiên đã đoạt lấy ngai vàng, chấm dứt triều Bắc Chu và thiết lập triều Tùy. Tĩnh Đế và cả hoàng tộc Bắc Chu bị thảm sát. Bà qua đời năm 595 dưới triều Tùy Văn Đế.

Tham khảoSửa đổi