Văn Hiến Hoàng hậu

(Đổi hướng từ Văn Hiến hoàng hậu)

Văn Hiến Hoàng Hậu (chữ Hán:文獻皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi