Hiếu Kính Hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Hiếu Kính hoàng hậu)

Hiếu Kính Hoàng hậu (chữ Hán:孝敬皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa