Kính Hầu

trang định hướng Wikimedia

Kính Hầu (chữ Hán: 敬侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa