Kính Tông

trang định hướng Wikimedia

Kính Tông (chữ Hán: 敬宗) là miếu hiệu của một số vị vua trong lịch sử Việt NamTrung Quốc.

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Trường hợp khác sửa

Xem thêm sửa