Khang Tông

trang định hướng Wikimedia

Khang Tông (chữ Hán 康宗) là miếu hiệu của một số vị quân chủTrung HoaTriều Tiên.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa