Đại Tông

trang định hướng Wikimedia

Đại Tông (chữ Hán: 代宗, bính âm: Dài zōng) là miếu hiệu của một số vị hoàng đế Trung Hoa và Việt Nam thời xưa, Đại có nghĩa là thay thế.

Những vị quân chủ có miếu hiệu Đại Tông sửa

Xem thêm sửa