Đức Tông

trang định hướng Wikimedia

Đức Tông (chữ Hán: 徳宗) là miếu hiệu của một số vị vua chúa trong lịch sử Trung Quốc, Triều TiênViệt Nam.

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Triều Tiên sửa

Xem thêm sửa