Nhân Tông

trang định hướng Wikimedia

Nhân Tông (chữ Hán: 仁宗) là miếu hiệu của một số vua chúa trong lịch sử Việt Nam, Trung Quốc, và Triều Tiên. Ngoài ra Nhân Tông cũng là tên tự của Ai thái tử Tiêu Đại Khí đời nhà Lương thời Nam Bắc triều.

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Triều Tiên sửa

Xem thêm sửa