Huyền Tông

trang định hướng Wikimedia

Huyền Tông (chữ Hán: 玄宗) là miếu hiệu của một số vị quân chủ ở Trung Hoa và Việt Nam.

Trung Quốc sửa

Việt Nam sửa

Xem thêm sửa