Độ Tổ

trang định hướng Wikimedia

Độ Tổ (chữ Hán 度祖) là miếu hiệu do các vị quân chủ hậu duệ truy phong cho tổ tiên của mình.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa