Nghị Tổ

trang định hướng Wikimedia

Nghị Tổ (chữ Hán 毅祖) là miếu hiệu của một số vị vua chúa ở Trung HoaViệt Nam.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa