Thành Tổ

trang định hướng Wikimedia

Thành Tổ (chữ Hán: 成祖) là miếu hiệu của một số vị vua chúa Việt NamTrung Quốc. Cũng như Cao Tổ, Thái Tổ, Thánh Tổ, các vị vua Thành Tổ cũng có công lao lớn đối với đất nước.

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Xem thêm sửa