Kính Bá (chữ Hán:敬伯) là thụy hiệu của một số vị bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

  • Đông Tấn Bình Lạc Kính Bá Tuân Tung (cũng gọi là Vũ Dương Kính huyện công hoặc Khúc Lăng Kính Công)
  • Đông Tấn Kiến An Kính Bá Gia Cát Khôi (cũng gọi là Kiến An Kính Công hoặc Bác Lăng Kính đình hầu)

Xem thêmSửa đổi