Cung Định Vương (chữ Hán:恭定王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị phiên vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa