Hiếu Định vương

Hiếu Định Vương (chữ Hán:孝定王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương trong lịch sử khu vực Á Đông dưới chế độ quân chủ.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi