Đức Hiếu Đế

trang định hướng Wikimedia

Đức Hiếu Đế (chữ Hán: 德孝帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa