Đức Đế

trang định hướng Wikimedia

Đức Đế (chữ Hán 德帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi