Đức hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia

Đức Hoàng Hậu (chữ Hán:德皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung QuốcViệt Nam.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa