Thuận Đế

trang định hướng Wikimedia

Thuận Đế (chữ Hán: 順帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử khu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa