Hy Thuận Bá (chữ Hán:僖顺伯) là thụy hiệu của một số vị Bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

  • Minh triều Tây Hòa Hy Thuận Bá Ngô Thủ Nghĩa
  • Minh triều Trung Dũng Hy Thuận Bá Tưởng Tín (sau được truy tặng làm Trung Dũng Hy Thuận Hầu)
  • Minh triều Phiêu Dương Hy Thuận Bá Kỷ Quảng

Xem thêmSửa đổi