Mẫn Hiếu Đế

trang định hướng Wikimedia

Mẫn Hiếu Đế (chữ Hán: 愍孝帝 hoặc 閔孝帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa