Tiết vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Tiết Vương)

Tiết Vương (chữ Hán: 節王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa