Chiêu Vũ đế

trang định hướng Wikimedia

Chiêu Vũ Đế (chữ Hán: 昭武帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi