Chương Hiếu Đại Vương

Chương Hiếu Đại Vương (chữ Hán:章孝大王 hoặc 彰孝大王) trong Tiếng Việtthụy hiệu của một số vị quân chủ ở khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa