Chu Điệu Vương (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Chu Điệu Vương (chữ Hán:周悼王) có thể là những nhân vật lịch sử sau:

Danh sách sửa

  1. Chu Điệu vương Cơ Mãnh, vị vua thứ 25 của nhà Chu
  2. Chu Điệu Vương Triệu Huyền Hữu (赵玄祐) thời Bắc Tống, có các thụy hiệu khác là Chu Điệu Hiến Vương hoặc Điệu Hiến thái tử, trước kia từng làm Tín Điệu công hay Tín Điệu Hiến công)
  3. Chu Điệu vương Chu An 㶇 (朱㶇安), truy phong phiên vương nước Chu đời nhà Minh, trước kia gọi là Chu Vinh Điệu thế tử.

Xem thêm sửa