Y Điệu Vương

Y Điệu Vương (chữ Hán:伊悼王) có thể là những vị phiên vương nhà Minh sau:

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi